German Keno Results & Winning Numbers

German Keno Results for Wednesday 29 Mar 2017
 • 2
 • 6
 • 22
 • 28
 • 29
 • 38
 • 39
 • 40
 • 43
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 57
 • 60
 • 62
 • 65
 • 67
  KENO10 KENO9 KENO8 KENO7 KENO6 KENO5 KENO4 KENO3 KENO2
10 €100,000.00
9 €1,000.00 €50,000.00
8 €100.00 €1,000.00 €10,000.00
7 €15.00 €20.00 €100.00 €1,000.00
6 €5.00 €5.00 €15.00 €100.00 €500.00
5 €2.00 €2.00 €2.00 €12.00 €15.00 €100.00
4 -- -- €1.00 €1.00 €2.00 €7.00 €22.00
3 -- -- -- -- €1.00 €2.00 €2.00 €16.00
2 -- -- -- -- -- -- €1.00 €1.00 €6.00
1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 €2.00 €2.00 €1.00 -- -- -- -- -- --
10 €100,000.00
9 €1,000.00 €50,000.00
8 €100.00 €1,000.00 €10,000.00
7 €15.00 €20.00 €100.00 €1,000.00
6 €5.00 €5.00 €15.00 €100.00 €500.00
5 €2.00 €2.00 €2.00 €12.00 €15.00 €100.00
4 -- -- €1.00 €1.00 €2.00 €7.00 €22.00
3 -- -- -- -- €1.00 €2.00 €2.00 €16.00
2 -- -- -- -- -- -- €1.00 €1.00 €6.00
1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 €2.00 €2.00 €1.00 -- -- -- -- -- --
Plus5 Results for Wednesday 29 Mar 2017
 • 6
 • 8
 • 7
 • 8
 • 2
Tier Match Amount
I 5 matches €5,000.00
II 4 matches €500.00
III 3 matches €50.00
IV 2 matches €5.00
V 1 match €2.00